Cursus Afvalstoffen: Melden & RegistrerenAfvalstoffen melden en registreren: complex!

Iedereen die met afvalstoffen werkt weet dat het melden, registeren en beheer van alle data een complexe materie is. Bij onze bezoeken aan bedrijven en diensten zien we vaak dat maar een paar ervaren medewerkers op de hoogte zijn van de systematiek. Als deze ziek zijn of weg gaan, zitten de collega's met de handen in het haar. Maar ook zien we vaak dat men denkt dat alles goed gaat tot tijdens een handhavende controle blijkt dat er ongemerkt zelfs strafbare feiten zijn en worden gepleegd.

Wijzigingen in wet- en regelgeving

Vanaf 1 januari 2011 zijn het Besluit- en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd. Deze wijzigingen hebben voor veel partijen soms verregaande consequenties, denk aan:

Niet alleen de verplichtingen wijzigen, ook de reikwijdte wijzigt. Zo zijn bijvoorbeeld ook gemeenten en de kleinere bedrijven, die zich bezig houden met het sorteren van bouw- en sloopafval en het composteren van groenafval, vanaf 1 januari 2011, meldingsplichtig.

Communicatie

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) heeft een rol en taak ten aanzien van de communicatie over de wijzigingen naar hun doelgroepen. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar www.LMA.nl.

Kennis opdoen

Organisaties willen graag op hun eigen manier kennis binnen halen. Daarom bieden wij op verschillende manieren onze kennis aan. Wij doen dat graag 'op maat'. De volgende manieren zijn mogelijk.

1: het 'advies-leer-gesprek'.

Dit type bijeenkomst is ontstaan gedurende ons werken met organisaties en bedrijven. We kregen veel vragen als: We bedachten het 'advies-leer-gesprek'. Daarbij komen wij bij u langs. U kunt dat gesprek voorbereiden en met een aantal mensen aan de tafel bepraten we wat wel en wat niet goed gaat. Een dergelijk gesprek duurt een paar uur en is behoorlijk intensief. U krijgt veel achtergrond informatie en op uw situatie toegespitst advies. Alle organisaties bij wie we een 'advies-leer-gesprek' hebben gehad, hebben dit als zeer goed en nuttig beoordeeld.

De kosten van een dergelijk gesprek zijn natuurlijk afhankelijk van de voorbereiding, uitvoering, reistijd etc. Neemt u contact op voor een offerte op maat.

2: Cursus Afvalstoffen: Melden en Registreren: Incompany.

De inhoud van deze ééndaagse cursus wordt verderop uitgebreid beschreven. Wij hebben deze cursus al bij een groot aantal organisaties incompany verzorgd. Belangrijk voor u om te weten is dat deze cursus in nauwe samenwerking met het LMA is ontwikkeld. Ze wordt gegeven door deskundigen met veel ervaring op het gebied van het melden, registreren en handhaven van afvalstoffen. De inhoud kan worden en wordt vaak toegespitst op de situatie van de organisatie waarbij we te gast zijn. Met een grote groep collega's, vaak met hun leidinggevenden, discussiëren over de ingewikkelde materie, zorgt niet alleen voor meer kennis maar zeker ook voor meer begrip voor elkaars taken en rol en besef van enorme complexiteit van de materie. Dat geeft ook vaak discussies over de wijze waarop het afvalmanagement in het bedrijf of de organisatie is georganiseerd.

De kosten van deze cursus zijn afhankelijk van de voorbereiding, uitvoering, aantal deelnemers en de plaats in Nederland (reizen en verblijven). Neemt u contact op voor een offerte op maat.

3: Cursus Afvalstoffen: Melden en Registreren: Openbaar

Iedereen die zich in de materie wilt verdiepen of haar/zijn kennis wilt actualiseren, kan zich opgeven voor de openbare cursus. We hebben deze cursus meermaals in eigen beheer verzorgd. De organisatie hebben we nu in handen gegeven van Geoplan BV. Daar kunt u meer informatie krijgen over de lokatie en de kosten en u zelf opgeven. Wij verwijzen naar: www.geoplan.nl of belt u naar: 088 - 556 05 70.


In onderstaande geven we een meer uitgebreide beschrijving van de cursus.

Cursus Afvalstoffen: Melden & Registreren

Dit is een éédaagse cursus met theorie maar ook met veel praktijk. We gaan meteen aan de slag met afvalstromen: wat is het voor afval, het nummer, de Euralcodes, wie is inzamelaar / transporteur? Hoe moeten de begeleidingsbrieven worden ingevuld. Aan de hand van deze praktijkvragen behandelen we de theorie. Dat maakt deze cursus zeer toegankelijk voor iedereen: niet weer uren met theoretische verhalen maar leren van de praktijk. Omdat de verschillende invalshoeken van de deelnemers ook op tafel komen, ontstaan verhelderende discussies.

Voor wie?

Leerdoelen

Na de cursus weet u:

Het programma

Na een korte introductie over het wettelijke kader gaan we meteen aan de slag met de praktijk. Aan de hand van praktijksituaties komen de verschillende aspecten aan de orde: invullen van formulieren, de ontdoener, transporteur, ontvanger, afvalstroomnummers, euralcodes opzoeken, etc. De knelpunten en discussiepunten worden daarbij vanuit de visie van de verschillende actoren bediscussieerd en direct daarna inhoudelijk toegelicht. Door deze aanpak kunnen de deelnemers ook hun eigen knelpunten 'inbrengen' als leerpunten die dan ook worden bediscussieerd en inhoudelijk toegelicht. Op deze manier leert men zeer snel en praktijkgericht (en.. "de dag vliegt om!").

Docenten / Sprekers

De cursusleiding is in handen van Charles Odekerken.
Daarnaast spreken verschillende gastdocenten uit de praktijk. Zo kunnen we bijvoorbeeld rekenen op Hans Neele of Remco Schoonenberg (afvalkennis.nl).

Materiaal

Elke deelnemer ontvangt een cursusmap met daarin o.a. de relevante wetsteksten, handouts van de presentaties, schema's van verplichtingen, een voorlichtingsbrochure en diverse andere handige hulpmiddelen. Behalve de cursusmap ontvangt iedere deelnemer na afloop een Bewijs van Deelname.

Organisatie & Kosten

Als u deze cursus incompany wenst, kunt u met ons contact opnemen. Wij stellen na overleg met u een offerte op. Als u de openbare cursus wilt volgen, kunt u contact opnemen met Geoplan BV (www.geoplan.nl).

Contact

NOK-C, Charles Odekerken
Telefoon: 06 51850764
E-mail: ch.odekerken@nok.nl
Postbus 5550. 3270AB Mijnsheerenland
Kantoren: